KnockDoor

Home/Blog

KnockDoor ต้องขอขอบคุณ สวทช.

2019-07-22

KnockDoor ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบโอกาสดีๆ ให้ผู้บริหาร KnockDoor เข้าร่วมโครงการ Success2019 ในครั้งนี้

โครงการดังกล่าว มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของทั้ง SME และ Startup ให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

ปัจจุบัน KnockDoor เองได้เดินทางเข้าสู่ปีที่3 แล้ว ในการยืนหยัดเป็น Matchinh platform เพื่อให้บริการหาแม่บ้านทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของคนเมือง และปัจจุบัน ได้ขยายไลน์การให้บริการอื่นๆเพิ่มเข้ามาบน Platform อาทิ รีดผ้า ล้างแอร์ นวด และจะยังคงมีรายการอื่นๆที่เป็นประโยชน์ เพิ่มเข้ามาอีกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง Life style คนเมืองอย่างแท้จริง และมุ่งไปสู่ความเป็น super app ต่อไป

KnockDoor ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เสมอมา

www.knockdoor.net
support@knockdoor.net