พรรณนิกานต์ ทองบาง

ที่อยู่ห้วยขวาง

จำนวนงานทั้งหมด170

ความพึงพอใจรวม  4.96

วาสนา แก้วพิลา

ที่อยู่ธัญบุรี

จำนวนงานทั้งหมด164

ความพึงพอใจรวม  4.87

ประนอม พลไร่

ที่อยู่สวนหลวง

จำนวนงานทั้งหมด164

ความพึงพอใจรวม  4.85

สุภัคณา สางาม

ที่อยู่มีนบุรี

จำนวนงานทั้งหมด159

ความพึงพอใจรวม  4.65

แสงทอง จันทะนาม

ที่อยู่ประเวศ

จำนวนงานทั้งหมด159

ความพึงพอใจรวม  4.92

กัลยา สู

ที่อยู่เมืองสมุทรปราการ

จำนวนงานทั้งหมด155

ความพึงพอใจรวม  4.37

พรอุมา อุดมศิลป์

ที่อยู่ประเวศ

จำนวนงานทั้งหมด155

ความพึงพอใจรวม  5.00

นันทินี พร้อมเรือนสุข

ที่อยู่บึงกุ่ม

จำนวนงานทั้งหมด153

ความพึงพอใจรวม  5.00

พรรณี แก้วไทรสุ่น

ที่อยู่บางพลัด

จำนวนงานทั้งหมด138

ความพึงพอใจรวม  4.67

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12