อังคนางค์ ญาณสิทธิ์

ที่อยู่บึงกุ่ม

จำนวนงานทั้งหมด56

ความพึงพอใจรวม  4.89

บุญเพ็ง ทุนาบาน

ที่อยู่ปากเกร็ด

จำนวนงานทั้งหมด49

ความพึงพอใจรวม  3.67

พิมภินันต์ มูลทา

ที่อยู่บางกะปิ

จำนวนงานทั้งหมด48

ความพึงพอใจรวม  4.38

นันทินี พร้อมเรือนสุข

ที่อยู่บึงกุ่ม

จำนวนงานทั้งหมด43

ความพึงพอใจรวม ไม่พบข้อมูล

นิภา อภิญญาเมธากุล

ที่อยู่เมืองสมุทรปราการ

จำนวนงานทั้งหมด37

ความพึงพอใจรวม  4.50

กชกร วัฒนาพรกิจ

ที่อยู่บางพลัด

จำนวนงานทั้งหมด33

ความพึงพอใจรวม  5.00

นวรัตน์ ชูม่วง

ที่อยู่หนองแขม

จำนวนงานทั้งหมด30

ความพึงพอใจรวม  4.35

อินทิรา แป้นจัตุรัส

ที่อยู่บางเสาธง

จำนวนงานทั้งหมด30

ความพึงพอใจรวม  4.91

ประนอม พลไร่

ที่อยู่สวนหลวง

จำนวนงานทั้งหมด28

ความพึงพอใจรวม  5.00

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10