บุญเพ็ง ทุนาบาน

ที่อยู่ปากเกร็ด

จำนวนงานทั้งหมด52

ความพึงพอใจรวม  4.00

สุภาวรรณ แก้ววิบูลย์

ที่อยู่บึงกุ่ม

จำนวนงานทั้งหมด52

ความพึงพอใจรวม  4.91

ชญาดา ศรีธิราช

ที่อยู่บางพลี

จำนวนงานทั้งหมด42

ความพึงพอใจรวม  4.90

นิภา อภิญญาเมธากุล

ที่อยู่เมืองสมุทรปราการ

จำนวนงานทั้งหมด38

ความพึงพอใจรวม  4.50

นูรียา คณานุรักษ์

ที่อยู่ทุ่งครุ

จำนวนงานทั้งหมด36

ความพึงพอใจรวม  4.83

ประภาวดี จันทรโสภา

ที่อยู่ราษฎร์บูรณะ

จำนวนงานทั้งหมด36

ความพึงพอใจรวม  5.00

ภานุพันธ์ พนารักษ์

ที่อยู่คลองสามวา

จำนวนงานทั้งหมด30

ความพึงพอใจรวม  4.67

อัมรินทร์ จันทร์หอม

ที่อยู่สวนหลวง

จำนวนงานทั้งหมด29

ความพึงพอใจรวม  4.20

พัชช์ชิญา เหลานิวิทย์

ที่อยู่บางบัวทอง

จำนวนงานทั้งหมด25

ความพึงพอใจรวม  4.00

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14