เริ่มต้น ล้างแอร์ เครื่องละ 600 บาท (ยังไม่รวม vat7%)

ทำไมต้อง ล้างแอร์ ? การทำงานของแอร์คือการช่วยลดอุณภูมิของห้องให้อยู่ในระดับที่เย็นสบาย อีกทั้งยังช่วยกรองฝุ่นละอองที่ปลิวอยู่ในอากาศ บางเครื่องก็สามารถฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรคได้อีกด้วย แต่การทำงานของแอร์จะมีประสิทธิภาพเต็มที่ได้นั้น ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดี มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง (ไม่ต้องรอให้เสียแล้วจึงเรียกช่าง) หนึ่งในการดูแลแอร์ที่ดี คือ ล้างแอร์ อาทิ การถอดล้างทำความสะอาดของชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนของคอยร้อน และคอยเย็น และเช็คระดับน้ำยาที่ใช้ไหลเวียนในระบบให้อยู่ใน ระดับที่เหมาะสม การปล่อยให้กรองอากาศอุดตัน หรือน้ำยาขาดจากระบบ จะทำให้แอร์ทำงานขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถทำความเย็นได้ อาจมีน้ำหยด

ช่างแอร์ KnockDoor มีคำแนะนำให้ลูกค้าทุกท่าน เรียกช่างไปทำความสะอาด ตรวจสอบ และ ล้างแอร์ ทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าแอร์ของท่านจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา

เริ่มต้นล้างแอร์เครื่องละ 600 บาท (ยังไม่รวม vat7%)

การทำงานของแอร์คือการช่วยลดอุณภูมิของห้องให้อยู่ในระดับที่เย็นสบาย อีกทั้งยังช่วยกรองฝุ่นละอองที่ปลิวอยู่ในอากาศ บางเครื่องก็สามารถฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรคได้อีกด้วย แต่การทำงานของแอร์จะมีประสิทธิภาพเต็มที่ได้นั้น ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดี มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง (ไม่ต้องรอให้เสียแล้วจึงเรียกช่าง) หนึ่งในการดูแลแอร์ที่ดี คือการถอดล้างทำความสะอาดของชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนของคอยร้อน และคอยเย็น และเช็คระดับน้ำยาที่ใช้ไหลเวียนในระบบให้อยู่ใน ระดับที่เหมาะสม การปล่อยให้กรองอากาศอุดตัน หรือน้ำยาขาดจากระบบ จะทำให้แอร์ทำงานขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถทำความเย็นได้ อาจมีน้ำหยด

ช่างแอร์ KnockDoor มีคำแนะนำให้ลูกค้าทุกท่าน เรียกช่างไปทำความสะอาด ตรวจสอบ และล้างแอร์ทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าแอร์ของท่านจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา

KnockDoor ให้บริการล้างแอร์ทุกจังหวัด ทั่วไทย โดยช่างที่ชำนาญการ คิดค่าแรงตามขนาดยูนิต ราคามาตรฐาน หากมีความจำเป็นต้องเติมน้ำยา หรือซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย จะทำการแจ้งปัญหาและเสนอราคาให้ลูกค้าอนุมัติก่อนทุกครั้ง

อัตราค่าบริการล้างแอร์

ราคายังไม่รวม vat 7%
ลูกค้านิติบุคคลสามารถหัก 3% ได้

 

KnockDoor ใช้งานอย่างไร ?

แม่บ้าน knockdoor

กรอกข้อมูล

เลือกแพคเก็จบริการ ที่ตรงกับลูกค้า เลือกวันเวลา (24 ชั่วโมงล่วงหน้า)สถานที่ทำความสะอาด พร้อมหมายเลขติดต่อกลับ และความต้องการเพิ่มเติม (หากมี)

แม่บ้าน knockdoor

ชำระค่าบริการ

ลูกค้าชำระค่าบริการโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท KnockDoor จากนั้น admin จะตรวจสอบเอกสารการโอนเงินของลูกค้า และจะทำการค้นหาผู้ให้บริการให้ลูกค้า เมื่อผู้ให้บริการรับงานแล้วจะติดต่อกลับหาลูกค้าในทันที

แม่บ้าน knockdoor

รอรับบริการ

ผู้ให้บริการจะเดินทางไปทำความสะอาดให้ลูกค้า ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ลูกค้านัดหมายไว้

เหตุผลที่ลูกค้าเรียกใช้บริการ ผู้ให้บริการ KnockDoor

ตรวจสอบประวัติ

ผู้ให้บริการ KnockDoor ผ่านการคัดสรรค์และกลั่นกรองมี background check เพื่อความมั่นใจก่อนการอนุมัติให้เป็นผู้ให้บริการ KnockDoor

ฝึกอบรม

เพื่อความมั่นใจในมาตรฐานของ KnockDoor ผู้ให้บริการทุกคนผ่านการฝึกอบรมเพื่อความมั่นใจในมาตรฐานการทำงานที่ดี

รับประกันความเสียหาย

บริษัท KnockDoor จำกัด มีประกันความเสียหายให้แก่ลูกค้าวงเงินสูงสุด 10,000 บาท เพื่อความมั่นใจของลูกค้าที่เรียกใช้บริการของ KnockDoor ในแต่ละครั้ง

รับประกันความพึงพอใจ

หากลูกค้าไม่พึงพอใจในบริการที่ได้รับในแต่ละครั้ง บริษัท KnockDoor จำกัด ยินดีส่งผู้ให้บริการทำการแก้ไขงานให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือคืนเงินให้เต็มจำนวน