}
knockdoor knockdoor

     มี 1,043 งานออนไลน์ | แม่บ้าน 110 ท่านพร้อมให้บริการ

เรื่องงานบ้านไว้ใจแม่บ้าน KnockDoor เราคัดสรรค์ทีมแม่บ้านมืออาชีพ ไว้ให้บริการ เพียงคุณลูกค้าต้องการเราพร้อมจัดระเบียบความสะอาดให้ถึงบ้านท่าน ให้บริการแล้ว ในพื้นที่ ต่อไปนี้
- กรุงเทพ และ ปริมณฑล
- ภูเก็ต

- (เร็วๆนี้) เชียงใหม่, พัทยา, ชลบุรี และ โคราช

   หรือ  

knockdoor ใช้งานอย่างไร ?

Image 5

กรอกข้อมูลเลือกแพคเก็จบริการ ที่ตรงกับลูกค้า เลือกวันเวลา (24 ชั่วโมงล่วงหน้า)สถานที่ทำความสะอาด พร้อมหมายเลขติดต่อกลับ และความต้องการเพิ่มเติม (หากมี)

Image 6

ชำระค่าบริการลูกค้าชำระค่าบริการโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท knockdoor จากนั้น admin จะตรวจสอบเอกสารการโอนเงินของลูกค้า และจะทำการค้นหาแม่บ้านให้ลูกค้า เมื่อแม่บ้านรับงานแล้วจะติดต่อกลับหาลูกค้าในทันที

Image 7

รอรับบริการ แม่บ้านจะเดินทางไปทำความสะอาดให้ลูกค้า ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ลูกค้านัดหมายไว้

เหตุผลที่ลูกค้าเรียกใช้แม่บ้าน knockdoor

Image 1

ตรวจสอบประวัติแม่บ้าน knockdoor ผ่านการคัดสรรค์และกลั่นกรองมี background check เพื่อความมั่นใจก่อนการอนุมัติให้เป็นแม่บ้าน KnockDoor

Image 1

ฝึกอบรม เพื่อความมั่นใจในมาตรฐานของ KnockDoor แม่บ้านทุกคนผ่านการฝึกอบรมเพื่อความมั่นใจในมาตรฐานการทำงานที่ดี

Image 1

รับประกันความเสียหาย บริษัท KnockDoor จำกัด มีประกันความเสียหายให้แก่ลูกค้าวงเงินสูงสุด 10,000 บาท เพื่อความมั่นใจของลูกค้าที่เรียกใช้บริการของ KnockDoor ในแต่ละครั้ง

Image 1

รับประกันความพึงพอใจ หากลูกค้าไม่พึงพอใจในบริการที่ได้รับในแต่ละครั้ง บริษัท KnockDoor จำกัด ยินดีส่งแม่บ้านทำการแก้ไขงานให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือคืนเงินให้เต็มจำนวน