กัญญาภัทร กำเหนิดมั่น

ที่อยู่สวนหลวง

จำนวนงานทั้งหมด1000

ความพึงพอใจรวม  4.90

น.ส.สมฤดี พงษ์โสภา

ที่อยู่ทุ่งครุ

จำนวนงานทั้งหมด676

ความพึงพอใจรวม  4.84

รัตนา ภูมิสวัสดิ์

ที่อยู่พระโขนง

จำนวนงานทั้งหมด570

ความพึงพอใจรวม  4.98

ฐิศิรักน์ ไทยเชียงใหม่

ที่อยู่ประเวศ

จำนวนงานทั้งหมด554

ความพึงพอใจรวม  4.60

จันทร์ดี ดวงเกตุ

ที่อยู่บางพลี

จำนวนงานทั้งหมด487

ความพึงพอใจรวม  4.98

สุพัตรา ชุมพลวงศ์

ที่อยู่บางรัก

จำนวนงานทั้งหมด424

ความพึงพอใจรวม  4.64

สีสวรรค์ เพ็งคำภู

ที่อยู่บางนา

จำนวนงานทั้งหมด399

ความพึงพอใจรวม  4.96

กวินนาถ บัวหอม

ที่อยู่คลองสามวา

จำนวนงานทั้งหมด379

ความพึงพอใจรวม  5.00

นิภาพร รักษาเเดน

ที่อยู่บางเสาธง

จำนวนงานทั้งหมด345

ความพึงพอใจรวม  4.66

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23