กัญญาภัทร กำเหนิดมั่น

ที่อยู่สวนหลวง

จำนวนงานทั้งหมด1332

ความพึงพอใจรวม  4.91

รัตนา ภูมิสวัสดิ์

ที่อยู่พระโขนง

จำนวนงานทั้งหมด1235

ความพึงพอใจรวม  4.93

สีสวรรค์ เพ็งคำภู

ที่อยู่บางนา

จำนวนงานทั้งหมด866

ความพึงพอใจรวม  4.94

น.ส.สมฤดี พงษ์โสภา

ที่อยู่ทุ่งครุ

จำนวนงานทั้งหมด833

ความพึงพอใจรวม  4.88

ฐิศิรักน์ ไทยเชียงใหม่

ที่อยู่ประเวศ

จำนวนงานทั้งหมด808

ความพึงพอใจรวม  4.58

กวินนาถ บัวหอม

ที่อยู่คลองสามวา

จำนวนงานทั้งหมด678

ความพึงพอใจรวม  4.75

จันทร์ดี ดวงเกตุ

ที่อยู่บางพลี

จำนวนงานทั้งหมด531

ความพึงพอใจรวม  4.98

นิภาพร รักษาเเดน

ที่อยู่บางเสาธง

จำนวนงานทั้งหมด526

ความพึงพอใจรวม  4.66

ธนวันต์ กองจร

ที่อยู่พระสมุทรเจดีย์

จำนวนงานทั้งหมด509

ความพึงพอใจรวม  4.91

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25