กัญญาภัทร กำเหนิดมั่น

ที่อยู่สวนหลวง

จำนวนงานทั้งหมด1452

ความพึงพอใจรวม  4.91

รัตนา ภูมิสวัสดิ์

ที่อยู่พระโขนง

จำนวนงานทั้งหมด1397

ความพึงพอใจรวม  4.93

น.ส.สมฤดี พงษ์โสภา

ที่อยู่ทุ่งครุ

จำนวนงานทั้งหมด1218

ความพึงพอใจรวม  4.90

ฐิศิรักน์ ไทยเชียงใหม่

ที่อยู่ประเวศ

จำนวนงานทั้งหมด1045

ความพึงพอใจรวม  4.61

สีสวรรค์ เพ็งคำภู

ที่อยู่บางนา

จำนวนงานทั้งหมด894

ความพึงพอใจรวม  4.94

กวินนาถ บัวหอม

ที่อยู่คลองสามวา

จำนวนงานทั้งหมด762

ความพึงพอใจรวม  4.75

สมพิศ บุตรสนาม

ที่อยู่บางคอแหลม

จำนวนงานทั้งหมด538

ความพึงพอใจรวม  4.76

จันทร์ดี ดวงเกตุ

ที่อยู่บางพลี

จำนวนงานทั้งหมด534

ความพึงพอใจรวม  4.98

ไพวัลย์ เหล่าจั่น

ที่อยู่คลองเตย

จำนวนงานทั้งหมด515

ความพึงพอใจรวม  4.59

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14