กัญญาภัทร กำเหนิดมั่น

ที่อยู่สวนหลวง

จำนวนงานทั้งหมด1430

ความพึงพอใจรวม  4.91

รัตนา ภูมิสวัสดิ์

ที่อยู่พระโขนง

จำนวนงานทั้งหมด1353

ความพึงพอใจรวม  4.93

น.ส.สมฤดี พงษ์โสภา

ที่อยู่ทุ่งครุ

จำนวนงานทั้งหมด1101

ความพึงพอใจรวม  4.89

ฐิศิรักน์ ไทยเชียงใหม่

ที่อยู่ประเวศ

จำนวนงานทั้งหมด1016

ความพึงพอใจรวม  4.60

สีสวรรค์ เพ็งคำภู

ที่อยู่บางนา

จำนวนงานทั้งหมด892

ความพึงพอใจรวม  4.94

กวินนาถ บัวหอม

ที่อยู่คลองสามวา

จำนวนงานทั้งหมด762

ความพึงพอใจรวม  4.75

จันทร์ดี ดวงเกตุ

ที่อยู่บางพลี

จำนวนงานทั้งหมด534

ความพึงพอใจรวม  4.98

ไพวัลย์ เหล่าจั่น

ที่อยู่คลองเตย

จำนวนงานทั้งหมด508

ความพึงพอใจรวม  4.59

ธิดารัตน์ อมรพันธ์ุ

ที่อยู่บึงกุ่ม

จำนวนงานทั้งหมด508

ความพึงพอใจรวม  4.96

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13