กัญญาภัทร กำเหนิดมั่น

ที่อยู่สวนหลวง

จำนวนงานทั้งหมด1047

ความพึงพอใจรวม  4.89

รัตนา ภูมิสวัสดิ์

ที่อยู่พระโขนง

จำนวนงานทั้งหมด934

ความพึงพอใจรวม  4.92

สีสวรรค์ เพ็งคำภู

ที่อยู่บางนา

จำนวนงานทั้งหมด678

ความพึงพอใจรวม  4.92

สุพิชฌาย์ เงินทาบ

ที่อยู่สะพานสูง

จำนวนงานทั้งหมด541

ความพึงพอใจรวม  4.82

สุภัสสร สุนเวียง

ที่อยู่ลาดพร้าว

จำนวนงานทั้งหมด521

ความพึงพอใจรวม  4.78

กวินนาถ บัวหอม

ที่อยู่คลองสามวา

จำนวนงานทั้งหมด519

ความพึงพอใจรวม  4.73

ธนวันต์ กองจร

ที่อยู่พระสมุทรเจดีย์

จำนวนงานทั้งหมด509

ความพึงพอใจรวม  4.91

สุพัตรา ชุมพลวงศ์

ที่อยู่บางรัก

จำนวนงานทั้งหมด504

ความพึงพอใจรวม  4.71

รสริน ลิปิกรณ์

ที่อยู่บางนา

จำนวนงานทั้งหมด431

ความพึงพอใจรวม  4.99

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12