กัญญาภัทร กำเหนิดมั่น

ที่อยู่สวนหลวง

จำนวนงานทั้งหมด844

ความพึงพอใจรวม  4.90

รัตนา ภูมิสวัสดิ์

ที่อยู่พระโขนง

จำนวนงานทั้งหมด776

ความพึงพอใจรวม  4.90

สีสวรรค์ เพ็งคำภู

ที่อยู่บางนา

จำนวนงานทั้งหมด613

ความพึงพอใจรวม  4.92

สุพิชฌาย์ เงินทาบ

ที่อยู่สะพานสูง

จำนวนงานทั้งหมด524

ความพึงพอใจรวม  4.81

สุภัสสร สุนเวียง

ที่อยู่ลาดพร้าว

จำนวนงานทั้งหมด521

ความพึงพอใจรวม  4.78

ธนวันต์ กองจร

ที่อยู่พระสมุทรเจดีย์

จำนวนงานทั้งหมด509

ความพึงพอใจรวม  4.91

รสริน ลิปิกรณ์

ที่อยู่บางนา

จำนวนงานทั้งหมด431

ความพึงพอใจรวม  4.99

กวินนาถ บัวหอม

ที่อยู่คลองสามวา

จำนวนงานทั้งหมด417

ความพึงพอใจรวม  4.73

สุพัตรา ชุมพลวงศ์

ที่อยู่บางรัก

จำนวนงานทั้งหมด417

ความพึงพอใจรวม  4.68

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10